mail: info@krebe-tippo.si Теl. +386 2 450 30 58

БАРИЕРНИ –АСЕПТИЧНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

Произвеждаме широка гама от продукти за различни нужди за индустриално пране в старчески домове, ресторанти, болници, детски ясли и много други.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ПЕРАЛНИ С ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ

Произвеждаме широка гама от продукти за различни нужди за индустриално пране в старчески домове, ресторанти, болници, детски ясли и много други.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Сушилни машини

Широка гама от сушилни машини за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

КАЛАНДЪРИ

Широка гама от каландъри за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Copyright © Krebe-Tippo 2022 | All rights reserved | Terms and conditions | Author: ctrl