mail: info@krebe-tippo.si Теl. +386 2 450 30 58

ПЕРАЛНИ С ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ

Описание и представяне

Широка гама от машини за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси.

Повечето от моделите се предлагат и с двоен дренажен вентил, както и с автоматична електронна везна AWS, с цел оптимизиране на разходите на вода и препарати /опция/.