mail: info@krebe-tippo.si Теl. +386 2 450 30 58

КАЛАНДЪРИ

Описание и представяне

Широка гама от каландъри за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси